Wettelijke verplichtingen website

wettelijke verplichtingen website
Laatst bijgewerkt: 23 January 2024 | Geschreven door Peter Sterckx

Wettelijke verplichtingen website en webshop

Een website is tegenwoordig onmisbaar voor elk bedrijf. Het is een manier om je producten of diensten te promoten, met je klanten in contact te komen en een positieve uitstraling te creëren. Maar wist je dat er ook wettelijke verplichtingen zijn voor websites?

In deze blogpost gaan we dieper in op de wettelijke verplichtingen voor websites in België. We bespreken welke informatie je op je website moet vermelden, waar je die informatie moet plaatsen en waarom het belangrijk is om aan deze verplichtingen te voldoen.

Wettelijke verplichtingen website

Kleine verduidelijking: elke webshop is ook een website.  Voor de vakmensen onder ons; een webshop is eigenlijk een e-commerce website.  Vandaar dat we eerst de wettelijke verplichtingen voor een website overlopen.  Daarna kan je jouw wettelijke verplichte vermeldingen nog aanvullen met de vereisten voor een webshop.

Waar plaats je de wettelijke verplichtingen op je website?

De beste plaats om onderstaande wettelijke verplichtingen website te vermelden, is je contactpagina.  Vele van deze verplichtingen staan daar sowieso al.  In de footer van je website kan je bepaalde zaken herhalen (bijvoorbeeld: jouw contactgegevens).

Schrijf zeker alle wettelijke verplichtingen website en webshop in jouw algemene voorwaarden.  Heb je een webshop, vermeld dan ook alle wettelijke informatie in je leverings- en retourvoorwaarden.

Wat moet je wettelijk vermelden op jouw website?

Wanneer je jouw website gebruikt voor professionele doeleinden, ben je verplicht om onderstaande zaken te vermelden.  Echter, ook websites van verenigingen, clubs e.d. raden wij aan om toch zoveel mogelijk wettelijke zaken te vermelden op hun website.  Hoe meer informatie je kenbaar maakt aan de gebruiker, hoe meer vertrouwen die zal hebben in jouw website en dus tot conversie zal overgaan.

Naam
Vermeld zeker de naam van jouw onderneming.  Bij vele zelfstandigen is dit mogelijks ook hun eigen naam.  Dan ben je toch verplicht, als eenmanszaak, om deze naam te vermelden.

Adres
Schrijf duidelijk het adres van uw onderneming op uw website.  Heb je naast je maatschappelijk adres ook een afhaaladres (bijv. “magazijn”), noteer dit best dan ook.  Bij meerdere adres toon je wel duidelijk wat het maatschappelijk adrs van jouw bedrijf is, vermits naar dit adres alle officiële communicatie gericht is.

Contactgegevens
De juiste contactgevens zorgen voor een snelle en gerichte communicatie.  Toon daarom duidelijk jouw telefoonnummer of emailadres.  Een online formulier kan ook, maar wanneer er geen concreet telefoonnummer of emailadres bij staat, zal enkel een contactformulier an sich niet voldoende vertrouwen uitstralen.

Toezichthoudende autoriteit
Bepaalde beroepen of handelsactiviteiten kan en mag je enkel uitvoeren wanneer je een bepaalde vergunning bezit (bijv. vastgoedmakelaar).  Vermeld daarom ook de toezichthoudende autoriteit.

Ondernemingsnummer
Elke onderneming ontvangt bij aanvang en na inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ondernemingsnummer.

BTW-nummer
Is uw onderneming BTW-plichtig, vermeld dan ook uw BTW-nummer.  Het BTW-nummer bestaat uit “BE” en dan het ondernemingsnummer.

Gereglementeerd beroep
Vermeld de beroepsvereniging en de beroepstitel, plus een verwijzing naar de beroepsregels.

Gedragscode
Valt uw onderneming of een handelsactiviteit onder een gedragscode (bijv. fitness), dan bent u verplicht dit duidelijk te vermelden, alsook waar de gedragscode geraadpleegd kan worden.

Bovenstaande verplichtingen zijn ook van toepassing op vrije beroepen.

Alle wettelijke verplichte vermeldigen voor je website kan je nog eens nalezen op de website van FOD Economie.  Mocht u over bepaalde items vragen hebben, raadpleeg dan best een jurist.

Wettelijke informatie website

Naast alle bovenstaande verplichte vermeldingen zijn er ook nog andere zaken die je best vermeldt.  Voorzie jouw website van:

 • de algemene voorwaarden van jouw bedrijf
 • een privacy policy
  • hou rekening met de verplichte GDPR-wetgeving, opgelegd door Europa.

Wat met social media?

Volgens FOD Economie valt een social mediapagina ook onder een websitepagina van jouw bedrijf.  Met andere woorden; FOD Economie gaat ervan uit dat alle wettelijke verplichtingen website ook van toepassing zijn op al jouw social media pagina’s.  Helaas ontbreekt de mogelijkheid op alle social media om jouw wettelijke verplichte vermeldingen ergens in te vullen zodat deze steeds zichtbaar zijn op je social media pagina.

We begrijpen de vraag om transparantie van de FOD Economie en juichen dit zeker toe, maar ik vrees dat de social media niet gaan luisteren naar de klacht van ons, als ondernemers, om de vraag naar de nodige ruimte in verband met het plaatsen van deze verplichte vermeldingen.  Met andere woorden; FOD Economie, laat zien wat je kan en ga in discutie met de social media!

Tracht om minstens jouw bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres en website te vermelden op al jouw social media.  Zo maak je alvast duidelijk dat dit geen geheime informatie is.  Met een websitelink maak je jouw volgers alvast duidelijk om alle overige info te kunnen vinden.

Wettelijke verplichte vermeldingen webshop

Verkoopt jouw onderneming ook producten online?  Dan ben je verplicht om, naast eerder opgesomde wettelijke verplichte vermeldingen website, ook te voldoen aan de wettelijk verplichte vermeldingen voor een webshop.  De meeste zaken zijn eigenlijk voor de hand liggend, maar we overlopen ze toch even.

Wat moet je wettelijk vermelden op je webshop?

Prijs van het product
Dit klinkt logisch, maar we merken toch dat hier fouten worden gemaakt in verband met de BTW.

 • Particulieren = prijs inclusief BTW.  Verkoop je aan particulieren (B2C), dan moeten alle producten inclusief BTW geafficheerd staan op jouw webshop.  Ook wanneer jouw producten beschikbaar zijn voor zowel B2C als B2B.
 • Bedrijven = prijs exclusief BTW.  Verkoop je enkel aan bedrijven (B2B) dan mag je jouw producten exclusief BTW afficheren op je webshop.  Voor alle duidelijkheid kan je best ook even het totale BTW-bedrag apart vermelden op de afrekeningspagina.  Zo weet uw B2B-klant perfect welk bedrag recupereerbaar is.

Kenmerken product
De voornaamste kenmerken van het product moeten duidelijk opgesomd of omschreven staan.  Ook hier geldt de regel, hoe meer duidelijke informatie, hoe sneller de koper overtuigd is van het product en tot bestelling zal overgaan.

Betaling
Toon duidelijk alle betalingsmethoden en eventuele kosten, verbonden aan een bepaalde betalingsmethode.  Best schrijf je dit ook uit in uw betalingsvoorwaarden.

Levering
Leveringsvoorwaarden zijn meer en meer een extra troef om uw koper te overtuigen.  Vermeld duidelijk wanneer de klant zijn bestelling mag verwachten en wat de leveringsvoorwaarden en -kosten zijn.

Uitvoering
Het bestelproces geeft de klant een inzicht en reëel tijdsbesef van zijn te verwachten levering.  Geef aan hoeveel dagen na bestelling er geleverd zal worden.

Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht dat we hier bespreken betreft het herroepingsrecht bij aankoop op afstand, vermits het om een online aankoop gaat.  De wettelijke termijn bedraagt 14 kalenderdagen en gaat in op de dag na de levering van de goederen of het afsluiten van het dienstencontract.

Retourzending & terugbetaling
Wanneer de klant gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht, moet jij als verkoper voorzien in de mogelijkheid tot retourzending. Jouw klant heeft, nadat hij binnen de wettelijke termijn van herroepingsrecht zijn retour heeft aangevraagd, nog maximaal 14 dagen tijd om de goederen te retourneren.  De kosten verbonden aan de retour zijn ten laste van jouw klant wanneer je dit duidelijk hebt vermeld vóór het sluiten van de overeenkomst.  Uiteraard mag jij als verkoper opteren om alle of bepaalde retourkosten over te nemen.

Garantie

 • Wettelijke garantie
  Consumenten hebben wettelijk recht op twee jaar garantie op nieuwe producten. Dit betekent dat het product aan de verwachtingen moet voldoen en dat het geschikt moet zijn voor het doel waarvoor het is bedoeld. Als het product niet aan deze verwachtingen voldoet, kan de consument de verkoper aansprakelijk stellen voor de kosten van reparatie, vervanging of teruggave van het geld.
 • Digitale goederen
  Voor goederen met digitale elementen geldt een verlengde garantietermijn van twee jaar. Dit geldt ook als de koopovereenkomst voorziet in continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende meer dan twee jaar.
 • Bewijslast
  Als een product defect gaat binnen de garantietermijn, wordt er verondersteld dat het gebrek al bij de levering aanwezig was. De verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord gaat met de aansprakelijkheid. In het geval van goederen met digitale elementen waar de koopovereenkomst voorziet in de continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende meer dan twee jaar, ligt de bewijslast voor de conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst bij de verkoper.
 • Tweedehandsgoederen
  De garantietermijn voor tweedehandsgoederen kan worden verkort tot één jaar, maar dit moet dan wel duidelijk en ondubbelzinnig in de verkoopovereenkomst zijn vermeld. Als dit niet het geval is, geldt ook voor tweedehandsgoederen een garantietermijn van twee jaar.

Geschillen
Stel procedures op waarmee u geschillen met de consument in der minne kan regelen, zonder naar de rechter te moeten stappen.  Er bestaat zelfs een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting.  Dit kan u mee integreren in uw procedures.

Rechtbank Weet dat wanneer u toch naar een rechtbank moet in verband met een consumentengeschil, er eigenlijk geen wettelijke beperking in verband met keuze van rechtbank bestaat.  De wet voorziet de consument in vrije keuze van rechtbank, dewelke niet gelimiteerd kan worden door de gekozen rechtbank van de onderneming, vermeld in zijn algemene voorwaarden. 

Sancties in geval van inbreuk

Uiteraard horen er ook sancties bij geval van inbreuk op de wettelijke verplichtingen website en webshop.  De Economische Inspectie voert onderzoeken naar aanleiding via het Meldpunt ontvangen meldingen.  Daarnaast kan zij onderzoeken uitvoeren op eigen initiatief, in het kader van een grootschalig algemeen onderzoek of op vraag van de minister of het parket.

Bij vaststelling van inbreuk kan de Economische Inspectie:

 • een waarschuwing geven, inclusief aanmaning tot regularisatie van de situatie.
 • haar bevindingen doorgeven aan de procureur des Konings.
 • gebruikmaken van een transactie (voorstel van een geldsom waarvan de vrijwillige betaling en de staking van de inbreuk de strafvordering doet vervallen).
 • een administratieve geldboete opleggen.

Daarnaast voorziet het Wetboek van economisch recht ook in burgerlijke sancties.  Wanneer bijvoorbeeld een overeenkomst werd gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk, kan de rechter de onderneming bevelen de consument de door hem betaalde bedragen terug te betalen, zonder dat de consument het product hoeft terug te sturen.

Extra tips voor je website